تبلیغات
Miss

ابزار هدایت به بالای صفحه

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

امروز خیلی خوب بود
شنبه 10 آبان 139309:16 ب.ظ
امروز امتهان علوم داشتیم هیچی نخونده بودم 

خانوم اسمم رو صدا زد منم با ترس و لرز بلند شدم 

اوخ اوخ اوخ داشتم سکته می کردم 

اما امداد های غیبی دستم رو گرفت 

سوال کرد مشخصات  شناسگر فنل فتالیشن بگو ؟

دوستان محترم امداد جواب رسان ها همچین رسوندن که 

خودمم نفهمیدم چی شد جواب دادیم نمره کامل گرفتیم 

به دوستان گلم گفتم حالا که این لطف رو کردین

 براتون چی کار کنم 

دستشون درد نکنه  بعضی ها گفتن مهمونمون کن پیتزا 

منم که مهربون گفتم رو چشم 

بعضی ها هم گفتن پست بزار تو وبلاگت اسممون رو هم بگو 

خخخخخخخخخ چی کار کنم دیگه مغز ندارن 

ولی اون هم رو چشم اسامی امداد رسان های خوبمون 

محیا 

فاطمه 

الهام

مبینا 

سودا 

شیلا چاکرتم!